Duyurular

  Anasayfa

  DİN KİMLİK VE GELENEK SEMPOZYUMU

  (ULUSAL ÖĞRENCİ SEMPOZYUMU)


  Üniversitelerin en önemli amaçlarından biri öğrencilerin entelektüel gelişimlerine katkı sunmaktır.  Bu gerçeklikten hareketle, Siirt Üniversitesi İlahiyat fakültesi bünyesinde düzenleyeceğimiz 2. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumunun bu seneki teması DİN KİMLİK ve GELENEK olarak belirlenmiştir. 

  Bu sempozyum ile hem bilginin paylaşım düzeyini arttırmak hem de Türkiye'nin farklı üniversitelerinden öğrencilerin bir araya gelerek yeni bilgi ağlarının gelişmesine ortam hazırlamaktır. 

  Siirt Üniversitesi İlahiyat fakültesi tarafından 29-30 Nisan 2019 tarihinde düzenlenecek olan Din Kimlik ve Gelenek sempozyumuna, lisans ve lisansüstü eğitimin her kademesinde bulunan öğrencilerin başvurusuna açıktır.