Duyurular

  Konular

  Bu sene düzenlenecek olan II. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu, “Din, Kimlik ve Gelenek” ana teması bağlamında aşağıdaki alt başlıklar çerçevesinde bildiri başvurularını kabul edecektir.

  Alt Başlıklar;

  • Kimliğin İnşası ve Korunmasında Din ve Geleneğin Rolü

  • Dinin Toplumsal İşlevi

  • Gelenek Ve Modernizm Kıskacında Din

  •  Postmodern Dönemde Kimlik Sorunsalı

  •  İslami Gelenekte Toplumsal Cinsiyet Rolleri

  •   Kitle İletişim Çağında Değişen Gelenek ve Kimlik Algıları

  •   Değerlerin Korunmasında Din ve Geleneğin Yeri

  •   Gelenek ve Gelenekselcilik

  •   İslam Medeniyetinin Kültürel Kodları

  •   Popüler Kültür

         (Not: Dileyen katılımcılar ana temaya uygun olan başka bir başlıkta bildiri başvurularını yapabilirler.)