Duyurular

  Tam Metin Yazım Kuralları

  Tam Metin Yazım Kuralları

  Başlık: Her yazının yazıldığı dilde, Türkçe ve İngilizce başlığı bulunmalıdır. Yazının içeriğini kısa, açık ve yeterli ölçüde yansıtacak nitelikte olmalı, büyük harflerle ve koyu yazılmalı, on beş kelimeyi geçmemelidir. 

  Başlığın Hemen altına sağa yaslı bir şekilde Yazarın Adı ve soyadı yazılmalı, yazar ile ilgili Üniversitesi, bölümü ve e-posta adresi gibi diğer bilgiler dipnotta verilmeli

  Özet ve Anahtar Kelimeler: Türkçe özet çalışmanın amacını, kapsamını ve sonuçlarını yansıtmalıdır. Özet en az yüz, en fazla iki yüz kelime uzunlukta olmalı,Times New Roman 10 punto ve satır aralığı 1 (tek) olmalı. Özetin bir satır altına en az üç, en fazla sekiz kelimeden oluşan Türkçe anahtar kelimeler yazılmalıdır. 

  Sayfa Yapısı: A4 ebadında, 

  Yazı tipi ve boyutu: Times New Roman 12 punto 

  Kenar boşlukları sağdan, soldan, üstten ve alttan 2,5 cm 
  Satır Aralığı 1,5 ve paragraflar arası 6 nk boşluk olmalı 

  Ana başlıklar: Tamamı büyük harflerle ortaya yaslı ve koyu yazılmalıdır. 
  GİRİŞ ve SONUÇ bölümleri haricinde numaralandırma yapılacaktır. 

  Tam metin: En az 5 en fazla 15 sayfa olacak şekilde yazılmalı

  Alt başlıklar: Tamamı koyu, sola dayalı; her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalıdır. 

  Kaynakça mutlaka eklenmeli