Duyurular

  Önemli Tarihler

  Önemli TARİHLER:


  Özet son kabul tarihi: 15.03.2019

                     Kabul edilen özetlerin ilan tarihi: 22.03.2019

              Bildiri metin son kabul tarihi: 25.04.2019

         Sempozyum tarihi: 29-30 Nisan 2019