Duyurular

  Bilim Ve Danışma Kurulu

  Onursal Başkan
  Prof. Dr. MURAT ERMAN (Siirt Üniversitesi Rektörü)

  Bilim Ve Danışma Kurulu Başkanları
  Prof. Dr. İHSAN SÜREYYA SIRMA (Siirt İlahiyat Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. HASAN BASRİ MEMDUHOĞLU (Eğitim Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. MERAL ÖZHAN (İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekanı)
  Prof. Dr. CAHİT PESEN (Fen- Edebiyat Fak. Dekanı)

  Koordinatör
  Arş. Gör. AHMET AKTAŞ (Siirt İlahiyat Fak.)

  Bilim ve Danışma Kurulu

  Prof.Dr. Cemalettin Erdemci (Siirt İlahiyat Fak.)

  Prof.Dr. Gassan Mortada (Siirt İlahiyat Fak.)
  Doç.Dr. Fadıl Ayğan (Siirt İlahiyat Fak.)

  Doç.Dr.  Cahit Epçeçan (Siirt Eğitim Fak.)

  Doç.Dr.  Cevdet Epçeçan (Siirt Eğitim Fak.)

  Doç.Dr.  Hüseyin Yaşar (Siirt Fen Edebiyat Fak.)

  Doç. Dr. Adnan Memduhoğlu (Siirt İlahiyat Fak.)

  Doç.Dr.  Mustafa Kahyaoğlu (Siirt Eğitim Fak.)
  Doç.Dr.  Nazım Çoğaltay (Siirt Eğitim Fak.)

  Doç.Dr.  Veysel Okçu (Siirt Eğitim Fak.)
  Doç.Dr.  Abdullah Ünalan (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir Karakuş (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi A. Kürşat Gökkaya (Siirt Eğitim Fak)

  Dr. Öğr. Üyesi Birgül Uyar (Siirt İİB Fakültesi)

  Dr. Öğr. Üyesi İhsan Gül (Siirt Fen Edebiyat Fakültesi)

  Dr. Öğr. Üyesi Gülşen İstek (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Fatih Erulaş (Siirt Eğitim Fak)
  Dr. Öğr. Üyesi Necati Sümer (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Ali Çetin (Siirt Eğitim Fak)

  Dr. Öğr. Üyesi Resul Babaoğlu (Siirt Fen Edebiyat Fakültesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Nafi Arslan (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Ata Pesen (Siirt Eğitim Fak)

  Dr. Öğr. Üyesi İlyas Erpay (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi İlyas Karadeniz (Siirt Eğitim Fak)
  Dr. Öğr. Üyesi  Seyithan Can (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi M. Halil Sağlam (Siirt Eğitim Fak)
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saki Çakır (Siirt İlahiyat Fak.)
  Dr. Öğr. Üyesi Uğur Erman (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Cengiz (Siirt Eğitim Fak)

  Dr. Öğr. Üyesi. Mustafa Çelik (Siirt İİB Fakültesi)
  Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Macit Sevgili (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Muzaffer Çatak (Siirt Eğitim Fak)
  Dr. Öğr. Üyesi Beşir Çelik (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Vural Tünkler (Siirt Eğitim Fak)

  Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Aslan (Siirt İİB Fak.)
  Dr. Öğr. Üyesi Hamit Sevgili (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman Ece (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. ÜyesiAhmet Saylık (Siirt Eğitim Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi M. Baki Minaz (Siirt Eğitim Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi İrfan Ertekin (Siirt İİB Fak.)
  Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozyiğit (Siirt İlahiyat Fak.)

  Dr. Öğr. Üyesi Uğur Demlikoğlu (Siirt Eğitim Fak)
  Dr. Öğr. Üyesi Cengiz Kanık (Siirt İlahiyat Fak.)

  Öğr. Gör. Fatih Eroğlan (Siirt İlahiyat Fak.)

  Arş. Gör. Halit Kırıktaş (Siirt Eğitim Fak)